Categories
Xử lý khủng hoảng

Ứng phó với khủng hoảng trên mạng xã hội

“Ứng phó với khủng hoảng trên mạng xã hội” là chủ đề của hội thảo diễn ra ngày 26/12/2018 tại Trường Cao đẳng Việt Mỹ. Hơn 70 sinh viên của Khoa PR – Truyền thông đã tham gia hội thảo này.

Khuất Quang Hưng

Đăng ký nhận bài viết mới

Đánh giá bài

Ý kiến của bạn

Khuất Quang Hưng