Tuyên bố trách nhiệm

Đây là website cá nhân của Khuất Quang Hưng. Website này trình bày ý kiến của cá nhân tôi và một số bài viết hay được thu thập, tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau trong lĩnh vực truyền thông, quản lý danh tiếng, quan hệ công chúng và xử lý khủng hoảng… Những nội dung thông tin trên website này  không phải là phát ngôn chính thức và không đại diện cho công ty nơi tôi đang làm việc.

Người đọc có thể tham khảo các bài viết của tôi và của tác giả khác trên website. Tôi không chịu bất cứ trách nhiệm nào về nội dung của những bài viết của các tác giả này. Các trang liên kết với các bài viết, nếu có, chỉ nhằm mục đích thông tin và không có ý định ủng hộ quan điểm của các tác giả trình bày trong các trang kết nối từ những liên kết đó. Tôi cũng không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang thông tin và các liên kết ngoài website này.

Các bài viết trên website này sử dụng ảnh từ nhiều nguồn khác nhau và đa số là ảnh thu thập trên Internet, trừ khi có ghi chú khác. Đối với các hình ảnh có thể xác định được nguồn gốc và tác giả, bản quyền hình ảnh là của chủ sở hữu hình ảnh đó. Nếu có những hình ảnh thuộc về bạn và bạn không muốn tôi sử dụng trên trang web này, xin vui lòng liên lạc với tôi để có thể được gỡ bỏ.