Trải nghiệm tồi tệ của khách hàng có giá bao nhiêu?

Bất kể quy mô, ngành hay thị phần, mỗi công ty đều phải nỗ lực tìm kiếm sự hài lòng của khách hàng trong các hoạt động kinh doanh.

Ưu tiên dịch vụ khách hàng cần phải đặt ở vị trí hàng đầu. Các nhà lãnh đạo giỏi sẽ xây dựng những hệ thống, quy trình để đảm bảo luôn đem lại dịch vụ chất lượng cao. Việc cung cấp dịch vụ có chất lượng bắt đầu với việc xây dựng một nền văn hoá phục vụ khách hàng thông qua:

  • Lắng nghe và đánh giá phản hồi của khách hàng.
  • Nhận lỗi khi xảy ra sự cố và làm việc không mệt mỏi để sửa lỗi.
  • Đồng cảm với khách hàng và chứng tỏ công ty quan tâm đến quyền lợi khách hàng.
  • Đặt sự hài lòng lâu dài của khách hàng lên trên lợi nhuận ngắn hạn.

Tuy nhiên, nhiều công ty không thực sự ưu tiên nâng cao dịch vụ khách hàng hoặc quá mải mê chạy theo doanh thu và tăng trưởng. Các doanh nghiệp này thường theo đuổi những lợi ích ngắn hạn bằng cách thỏa hiệp hoặc hy sinh mục tiêu đem đến dịch vụ chất lượng cho khách hàng.

Các công ty theo đuổi lợi nhuận thường rơi vào những tình huống tồi tệ dẫn tới việc thương hiệu của họ bị ảnh hưởng hoặc chịu thiệt hại nặng. Những trường hợp này cho thấy giá trị và sự quan trọng của dịch vụ khách hàng thực sự ảnh hưởng đến lợi nhuận và sự phát triển của doanh nghiệp.

Dưới đây là 10 ví dụ mà sự lãnh đạo và dịch vụ kém dẫn tới những rủi ro và thiệt hại cho các thương hiệu nổi tiếng trong vài năm qua.

các cuộc khủng hoảng gần đây

Nguồn: GetCRM

Đăng ký nhận bài viết mới

Đánh giá bài

Ý kiến của bạn