Categories
Xử lý khủng hoảng

Xử lý khủng hoảng truyền thông trong thời đại 4.0

Tỷ phú Warren Buffett đã nói: “Cần 20 năm để xây dựng danh tiếng nhưng chỉ cần 5 phút là có thể hủy hoại nó. Nếu bạn nghĩ về điều đó, bạn sẽ hành động khác”.