Categories
Quản lý danh tiếng

CSV – Chiến lược Tạo Giá trị Chung cho doanh nghiệp

Trong những năm gần đây, nhiều doanh nghiệp chú trọng hơn đến việc định hướng các hoạt động kinh doanh và trách nhiệm xã hội của mình theo các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc (SDGs) như xóa đói giảm nghèo, cải thiện chất lượng giáo dục, nâng cao sức khỏe […]

Categories
Quản lý danh tiếng Xử lý khủng hoảng

Hồ sơ Panama: Đại gia bị nêu tên cần làm gì?

Cho đến nay, vụ rò rỉ thông tin chấn động địa cầu, Hồ sơ Panama, vẫn đang tiếp tục lan rộng. Những nhân vật hàng đầu được ICIJ nêu tên đã phản ứng trước loạt bài có liên quan bằng cách phủ nhận hoặc im lặng. Nếu bị nêu tên trong hồ sơ này, các đại gia làm gì?

Khuất Quang Hưng