Tập huấn “Ứng phó với khủng hoảng truyền thông”

Cách nhận diện khủng hoảng truyền thông; kiến thức về môi trường báo chí và mạng xã hội; tác động của mạng xã hội đối với công tác quản lý khủng hoảng truyền thông, nguy cơ của các cuộc khủng hoảng và kỹ thuật xử lý khủng hoảng.… là những vấn đề được trao đổi… Read more Tập huấn “Ứng phó với khủng hoảng truyền thông”