Nhân viên kỳ vọng người lãnh đạo như thế nào?

Tuần qua tôi có tổ chức hoạt động “Trò chuyện với người lãnh đạo” trong một nhóm gồm 14 nhân viên đại diện các phòng ban trong công ty. Đây là hoạt động mang tính “cắt lát” nhằm tìm hiểu suy nghĩ, cảm nhận của nhân viên về bốn vấn đề lớn gồm: công ty, cấp quản… Read more Nhân viên kỳ vọng người lãnh đạo như thế nào?