Categories
Mạng xã hội Quản lý danh tiếng

Hiểu tâm lý bầy đàn để quản trị tốt thương hiệu

Ông Khuất Quang Hưng, chuyên gia thương hiệu, hiện đang là phụ trách đối ngoại và truyền thông của một công ty đa quốc gia tại Việt Nam chia sẻ với Doanh Nhân về cách ứng xử với “tâm lý bầy đàn” để quản trị tốt nhất danh tiếng thương hiệu.

Categories
Thương hiệu cá nhân Xử lý khủng hoảng

Xử lý khủng hoảng: Facts or F*ck?

Tôi đang thấy một vị Bộ trưởng trở thành tâm điểm của những cơn bão dư luận trên cả truyền thông chính thống và không chính thống.

Categories
Truyền thông Xử lý khủng hoảng

10 chiến lược thao túng đám đông bằng truyền thông

Avram Noam Chomsky (1928) là một nhà ngôn ngữ học, triết học, nhà hoạt động chính trị nổi tiếng. Ông đã tổng kết mười phương cách để thao túng đám đông nhằm ngu dân, phân tán sự chú ý của công chúng vào các vấn đề chính trị xã hội quan trọng.