Tọa đàm “Lan tỏa tinh thần CSR trong doanh nghiệp”

Ngày 12/9/2019, tôi có dịp tham gia cuộc Tọa đàm “Lan tỏa tinh thần CSR trong doanh nghiệp” do Saigon Times tổ chức. Trong buổi tọa đàm này, tôi đã chia sẻ quan điểm của mình về khái niệm CSR, CSV và vai trò của các doanh nghiệp đầu tầu trong việc lan tỏa tinh… Read more Tọa đàm “Lan tỏa tinh thần CSR trong doanh nghiệp”

Tập huấn “Ứng phó với khủng hoảng truyền thông”

Cách nhận diện khủng hoảng truyền thông; kiến thức về môi trường báo chí và mạng xã hội; tác động của mạng xã hội đối với công tác quản lý khủng hoảng truyền thông, nguy cơ của các cuộc khủng hoảng và kỹ thuật xử lý khủng hoảng.… là những vấn đề được trao đổi… Read more Tập huấn “Ứng phó với khủng hoảng truyền thông”