Kinh doanh bền vững không phải là mốt!

Sau những lời cáo buộc  “chiếm đất, phá rừng Lào và Campuchia” của tổ chức phi chính phủ Global Witness năm 2013, Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) một lần nữa lại đứng trước những tố cáo tấn công tình dục và hủy diệt nghĩa địa thiêng của người dân tỉnh Ratanakkiri, Campuchia.