Categories
Quản lý danh tiếng Xử lý khủng hoảng

Sự thật về 3 lời khuyên xử lý khủng hoảng truyền thông

Trong tất cả các bài giảng về xử lý khủng hoảng truyền thông bạn đều được học một số điều như: đừng gỡ tin bóc bài, hãy minh bạch và dám nhận lỗi để sửa chữa. Những lý thuyết này là cơ bản và hoàn toàn đúng. Tuy nhiên khi phải đối mặt với vấn đề của […]