Categories
Góc nhìn Quản lý danh tiếng Truyền thông

METRO Việt Nam: Người hùng hay tội đồ?

Chiều nay, ngày 7/1/2016, Tập đoàn METRO và TCC đã thực hiện xong mọi thủ tục để hoàn tất thương vụ chuyển giao METRO Cash & Cary Việt Nam. Theo đó, TCC sẽ mua lại toàn bộ cơ sở bán buôn của Tập đoàn METRO tại Việt Nam. Như vậy là đúng 17 tháng kể từ […]