Categories
Truyền thông Xử lý khủng hoảng

“Hành động Ratner”: Bài học về phát ngôn trị giá hơn 1 tỷ đô la

Bạn đã bao giờ nói điều gì mà ngay sau đó bạn cảm thấy vô cùng hối hận và muốn quay ngược thời gian để được làm lại?

Khuất Quang Hưng