Categories
Truyền thông Xử lý khủng hoảng

“Hành động Ratner”: Bài học về phát ngôn trị giá hơn 1 tỷ đô la

Bạn đã bao giờ nói điều gì mà ngay sau đó bạn cảm thấy vô cùng hối hận và muốn quay ngược thời gian để được làm lại?