Categories
Xử lý khủng hoảng

Máy bay Boeing cháy động cơ, xe Vinfast gãy trục và phát ngôn trong khủng hoảng

Nếu bạn không lên tiếng, những người khác sẽ nói thay bạn. Lúc đó sự dối trá sẽ trở thành sự thật.

Khuất Quang Hưng