Kịch bản mới: Chiến lược truyền thông vượt đại dịch 2021

Hôm nay Tp. Hồ Chí Minh bắt đầu tháo dỡ các chốt kiểm soát nội thành và thận trọng mở cửa trở lại. Như vậy là sau hơn 4 tháng giãn cách và phong tỏa với các biện pháp nghiêm ngặt, thành phố đã bắt nới lỏng giãn cách để bắt đầu một giai đoạn… Read more Kịch bản mới: Chiến lược truyền thông vượt đại dịch 2021

Tọa đàm “Lan tỏa tinh thần CSR trong doanh nghiệp”

Ngày 12/9/2019, tôi có dịp tham gia cuộc Tọa đàm “Lan tỏa tinh thần CSR trong doanh nghiệp” do Saigon Times tổ chức. Trong buổi tọa đàm này, tôi đã chia sẻ quan điểm của mình về khái niệm CSR, CSV và vai trò của các doanh nghiệp đầu tầu trong việc lan tỏa tinh… Read more Tọa đàm “Lan tỏa tinh thần CSR trong doanh nghiệp”