Categories
Thương hiệu cá nhân Xử lý khủng hoảng

Xử lý khủng hoảng: Facts or F*ck?

Tôi đang thấy một vị Bộ trưởng trở thành tâm điểm của những cơn bão dư luận trên cả truyền thông chính thống và không chính thống.