Giọt nước mắt phía sau các thương vụ M&A

Mua bán và sát nhập (M&A) là một trong những chiến lược quan trọng trong việc thâm nhập và phát triển thị trường của nhiều doanh nghiệp. Theo một báo cáo về xu hướng M&A năm 2014 của công ty Deloitte, số lượng và giá trị các thương vụ M&A trên thế giới tăng nhanh… Read more Giọt nước mắt phía sau các thương vụ M&A