Sự kiện “Xử lý Khủng hoảng Truyền thông trong Thời đại 4.0”

Theo thống kế của công cụ BuzzMetrics thì năm 2016 có thể gọi là năm của khủng hoảng truyền thông với hơn 100 thương hiệu trong 14 ngành hàng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Việc này đặt ra thách thức thật sự cho các cấp quản lý trong việc phòng ngừa sự khởi phát, cũng như có những động thái chính xác để dập tắt khủng hoảng truyền thông, hạn chế thấp nhất sự lan truyền thông tin tiêu cực về Thương hiệu.

Để giúp các doanh nghiệp cũng như các nhân sự đang làm việc trong các mảng Marketing / Brand / PR hiểu rõ hơn về khủng hoảng truyền thông, Học viện IDM VietNam sẽ tổ chức Sự kiện mang tên Xử lý khủng hoảng truyền thông trong thời đại 4.0: Hướng đi nào cho doanh nghiệp?

https://www.brandsvietnam.com/congdong/topic/8480-Xu-ly-khung-hoang-truyen-thong-trong-thoi-dai-40

Đăng ký nhận bài viết mới

Đánh giá bài

Ý kiến của bạn