Categories
Thương hiệu cá nhân

8 qui luật của Xây dựng thương hiệu cá nhân

Tạo dựng một thương hiệu cho cá nhân và làm cho nó trở nên chuyên nghiệp, thành công thì còn hơn là việc cố in một cái danh thiếp thật đẹp hay mặc một bộ trang phục thích hợp. Xây dựng thương hiệu cá nhân thể hiện chúng ta là ai, nó sẽ giúp chúng […]

Categories
Thương hiệu cá nhân

Tự xây dựng thương hiệu cá nhân – Tại sao không ?

Thương hiệu cá nhân là gì? Ngày nay, khái niệm thương hiệu không chỉ gắn với sản phẩm mà có thể gắn vời bất kỳ chủ thể nào: tổ chức, địa đanh… thậm chí cả con người. Có thể nói, mọi thứ đều có thương hiệu. Chẳng hạn người ta sử dụng từ Lasvegas cho […]

Categories
Truyền thông

Bản chất của tin đồn và cách ứng phó

Tin đồn xuất hiện như thế nào và liệu có thể hạn chế tác động tiêu cực của nó tới đời sống xã hội? Dưới đây là cuộc trao đổi cùng TS Lê Văn Hảo, Viện Tâm lý học (Viện Khoa học xã hội Việt Nam).