Nói chuyện với sinh viên lớp cao học RMIT về chủ đề phát triển bền vững

Ngày cuối tuần đi nói chuyện về chủ đề bền vững với các bạn lớp cao học chương trình kinh doanh quốc tế ĐH RMIT. Rất nhiều câu hỏi thẳng, mang tính thời sự về các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp, lợi nhuận, con người và phát triển bền vững trong thế giới đầy biến động và khủng hoảng.

Đăng ký nhận bài viết mới

Đánh giá bài

Ý kiến của bạn