Nói chuyện về chủ đề ESG tại AmCham Việt Nam

Chia sẻ chủ đề: Kinh nghiệm ESG của Nestlé Việt Nam: Câu chuyện từ hạt cà phê tới viên gạch không nung.

AmCham Environment, Social and Governance (ESG) Committee Meeting – June (For AmCham Members Only)

 

Đăng ký nhận bài viết mới
Đánh giá bài

Ý kiến của bạn