Nói chuyện tại hội nghị “CSR trong kỷ nguyên số”

Doanh nghiệp muốn phát triển bền vững và thành công không chỉ quan tâm tới giá trị của cổ đông mà phải tạo giá trị cho cả cộng đồng. Bài trình bài về cách tiếp cận Creating Shared Value của Nestlé tại CSR Conference tổ chức tại TP.HCM ngày 19/01/2019.

Một vài hình ảnh từ sự kiện này:

Đăng ký nhận bài viết mới
Đánh giá bài

Ý kiến của bạn