Nói chuyện chủ đề “Xử lý Khủng hoảng” với sinh viên ĐH KHXH-NV

Ngày 22/4/2021, tôi có dịp chia sẻ trong 2 giờ với các bạn sinh viên Khoa Báo chí, trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn về chủ đề Xử lý khủng hoảng. Trong buổi nói chuyện này tôi đã chia sẻ về các mô hình khủng hoảng và cách xử lý. Bên cạnh đó, tôi cũng giới thiệu về hiệu ứng đà điểu và hiệu ứng cày vằn trong xử lý khủng hoảng.

Đăng ký nhận bài viết mới

Đánh giá bài

Ý kiến của bạn