Và sự thật là chi phí sx thị gà của …

Comment on Con gà mà kiện củ khoai by Thịt gà.

Và sự thật là chi phí sx thị gà của VN cao nhất Châu Á, chưa nói đến so với Âu Mỹ nhé!

http://news.zing.vn/Chi-phi-san-xuat-thit-ga-Viet-Nam-cao-nhat-chau-A-post571362.html

Recent Comments by Thịt gà

Liên Kết Việt và bài học về trả lời phỏng vấn
Btv VTV chơi k đẹp. Thế này k gọi là phỏng vấn mà phải gọi là đấu tố!