Tập huấn về xử lý khủng hoảng cho cấp quản lý hệ thống siêu thị MM Mega Market

Ngày 21/6/2020, tôi có dịp tham gia tập huấn xử lý khủng hoảng cho cấp quản lý MM Mega Market tại Tp. Hồ Chí Minh. Tham gia lớp tập huấn là các giám đốc siêu thị, phụ trách các phòng ban và bộ phận thuộc hệ thống siêu thị MM Mega Market. Dưới đây là… Read more Tập huấn về xử lý khủng hoảng cho cấp quản lý hệ thống siêu thị MM Mega Market