Cách phòng tránh “Hiệu ứng Streisand” trong quản trị danh tiếng

Hiệu ứng Streisand (“Streisand Effect”) là thuật ngữ đề cập đến những hậu quả ngoài mong muốn khi cố gắng tìm cách để che giấu, loại bỏ, ngăn chặn hoặc kiểm duyệt một thông tin nhưng thông tin này càng làm công chúng chú ý và lan tỏa rộng rãi hơn. Hiệu ứng này thường… Read more Cách phòng tránh “Hiệu ứng Streisand” trong quản trị danh tiếng

CSV – Chiến lược Tạo Giá trị Chung cho doanh nghiệp

Trong những năm gần đây, nhiều doanh nghiệp chú trọng hơn đến việc định hướng các hoạt động kinh doanh và trách nhiệm xã hội của mình theo các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc (SDGs) như xóa đói giảm nghèo, cải thiện chất lượng giáo dục, nâng cao sức khỏe… Read more CSV – Chiến lược Tạo Giá trị Chung cho doanh nghiệp

Tập huấn về xử lý khủng hoảng cho cấp quản lý hệ thống siêu thị MM Mega Market

Ngày 21/6/2020, tôi có dịp tham gia tập huấn xử lý khủng hoảng cho cấp quản lý MM Mega Market tại Tp. Hồ Chí Minh. Tham gia lớp tập huấn là các giám đốc siêu thị, phụ trách các phòng ban và bộ phận thuộc hệ thống siêu thị MM Mega Market. Dưới đây là… Read more Tập huấn về xử lý khủng hoảng cho cấp quản lý hệ thống siêu thị MM Mega Market