Categories
Phát triển bền vững

Doanh nghiệp và vấn đề phát triển bền vững

Thời gian gần đây, nhiều tổ chức và doanh nghiệp hay sử dụng cụm từ “phát triển bền vững”. Liệu đây có phải là một việc làm mang tính quảng bá, một hoạt động từ thiện, hay một hành động mang tính thời thượng của doanh nghiệp?

Khuất Quang Hưng