Nói chuyện với SV trường Cao đẳng Việt Mỹ về quản trị danh tiếng

Buổi nói chuyện cuối cùng của tôi trong năm 2018 về chủ đề quản trị danh tiếng với sinh viên trường Cao đẳng Việt Mỹ. Kết thúc phần chia sẻ bằng lời nhắn nhủ với các bạn sinh viên: Học lý thuyết ở trường là tốt nhưng hãy quăng mình vào công việc đi. Hãy… Read more Nói chuyện với SV trường Cao đẳng Việt Mỹ về quản trị danh tiếng

Tập huấn “Ứng phó với khủng hoảng truyền thông”

Cách nhận diện khủng hoảng truyền thông; kiến thức về môi trường báo chí và mạng xã hội; tác động của mạng xã hội đối với công tác quản lý khủng hoảng truyền thông, nguy cơ của các cuộc khủng hoảng và kỹ thuật xử lý khủng hoảng.… là những vấn đề được trao đổi… Read more Tập huấn “Ứng phó với khủng hoảng truyền thông”

Sự kiện “Xử lý Khủng hoảng Truyền thông trong Thời đại 4.0”

Theo thống kế của công cụ BuzzMetrics thì năm 2016 có thể gọi là năm của khủng hoảng truyền thông với hơn 100 thương hiệu trong 14 ngành hàng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Việc này đặt ra thách thức thật sự cho các cấp quản lý trong việc phòng ngừa sự khởi phát, cũng như có… Read more Sự kiện “Xử lý Khủng hoảng Truyền thông trong Thời đại 4.0”