Nói chuyện chủ đề “Xử lý Khủng hoảng” với sinh viên ĐH KHXH-NV

Ngày 22/4/2021, tôi có dịp chia sẻ trong 2 giờ với các bạn sinh viên Khoa Báo chí, trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn về chủ đề Xử lý khủng hoảng. Trong buổi nói chuyện này tôi đã chia sẻ về các mô hình khủng hoảng và cách xử lý. Bên cạnh… Read more Nói chuyện chủ đề “Xử lý Khủng hoảng” với sinh viên ĐH KHXH-NV

Nói chuyện với sinh viên lớp cao học RMIT về chủ đề phát triển bền vững

Ngày cuối tuần đi nói chuyện về chủ đề bền vững với các bạn lớp cao học chương trình kinh doanh quốc tế ĐH RMIT. Rất nhiều câu hỏi thẳng, mang tính thời sự về các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp, lợi nhuận, con người và phát triển bền vững trong thế giới… Read more Nói chuyện với sinh viên lớp cao học RMIT về chủ đề phát triển bền vững

Các thương hiệu phản ứng như thế nào trong đại dịch COVID-19

Đây chính là chủ đề của buổi nói chuyện với các bạn sinh viên Trường CĐ Việt Mỹ. Chia sẻ với sinh viên không chỉ là một cách cập nhật cho các em những kiến thức ngoài sách vở mà cũng là một cách hệ thống lại kiến thức và thông tin của bản thân.… Read more Các thương hiệu phản ứng như thế nào trong đại dịch COVID-19

Nói chuyện về phát triển bền vững với sinh viên ngành truyền thông ĐH RMIT

Hôm qua tôi có dịp chia sẻ lại cho các bạn sinh viên chuyên ngành truyền thông ĐH RMIT về chủ đề phát triển bền vững, cách tiếp cận về phát triển bền vững, thế nào là tài trợ/quyên tặng, quy trình thông thường ra sao. Các bạn cần quan tâm vấn đề gì khi… Read more Nói chuyện về phát triển bền vững với sinh viên ngành truyền thông ĐH RMIT

Tọa đàm “Lan tỏa tinh thần CSR trong doanh nghiệp”

Ngày 12/9/2019, tôi có dịp tham gia cuộc Tọa đàm “Lan tỏa tinh thần CSR trong doanh nghiệp” do Saigon Times tổ chức. Trong buổi tọa đàm này, tôi đã chia sẻ quan điểm của mình về khái niệm CSR, CSV và vai trò của các doanh nghiệp đầu tầu trong việc lan tỏa tinh… Read more Tọa đàm “Lan tỏa tinh thần CSR trong doanh nghiệp”