Sự thật về 3 lời khuyên xử lý khủng hoảng truyền thông

Trong tất cả các bài giảng về xử lý khủng hoảng truyền thông bạn đều được học một số điều như: đừng gỡ tin bóc bài, hãy minh bạch và dám nhận lỗi để sửa chữa. Những lý thuyết này là cơ bản và hoàn toàn đúng. Tuy nhiên khi phải đối mặt với vấn đề của… Read more Sự thật về 3 lời khuyên xử lý khủng hoảng truyền thông

Xử lý khủng hoảng truyền thông theo tinh thần Phật giáo

Tôi ít khi đưa bài viết của các tác giả khác lên blog cá nhân của mình. Tuy nhiên, gần đây tôi có đọc một bài viết gồm 2 kỳ về xử lý khủng hoảng truyền thông từ góc nhìn Phật Giáo trên Báo Giác Ngộ  rất hay. Xin được mạn phép tác giả đưa lại 2 kỳ bài… Read more Xử lý khủng hoảng truyền thông theo tinh thần Phật giáo