Quản lý khủng hoảng 2016: Doanh nghiệp cần quan tâm điều gì?

Một chuyên gia trong lĩnh vực truyền thông đã thốt ra rằng năm 2015 là một năm anh ta bận túi bụi với các hợp đồng xử lý khủng hoảng. Chưa bao giờ nhiều doanh nghiệp (DN) lại quan tâm tới vấn đề quản lý khủng hoảng truyền thông và đặt hàng các khóa tập huấn… Read more Quản lý khủng hoảng 2016: Doanh nghiệp cần quan tâm điều gì?

3 bài học xử lý khủng hoảng truyền thông đắt giá năm 2015

Một doanh nghiệp có thể không phải lúc nào cũng có thể làm tốt công việc, họ cũng có thể mắc sai lầm, hoặc đôi khi gặp “tai bay vạ gió”. Tuy nhiên, mỗi doanh nghiệp lại có cách giải quyết rắc rối riêng của mình. Và không phải ai trong số họ cũng đều… Read more 3 bài học xử lý khủng hoảng truyền thông đắt giá năm 2015