Làm gì để bảo vệ danh tiếng thương hiệu trong năm 2016?

Truyền thông và quản lý khủng hoảng không chỉ quan trọng mà còn đóng vai trò sống còn đối với doanh nghiệp (DN) cho dù DN hoạt động ở bất kỳ lĩnh vực nào. Các vấn đề của DN có liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm, môi trường, minh bạch tài chính, mua bán… Read more Làm gì để bảo vệ danh tiếng thương hiệu trong năm 2016?