Xử lý khủng hoảng: Facts or F*ck?

Bộ trưởng xử lý khủng hoảng

Tôi đang thấy một vị Bộ trưởng trở thành tâm điểm của những cơn bão dư luận trên cả truyền thông chính thống và không chính thống. Tôi đang thấy có nhiều người, nhiều chuyên gia đang xử lý khủng hoảng bằng cách đem lý lẽ, dữ kiện ra biện minh cho vị Bộ trưởng này. […]

Đọc tiếp

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!