Anh ơi khi nào có sách? Em có thể mua …

Comment on Xử lý khủng hoảng: Đừng chết vì cái thái độ! by David Nguyen.

Anh ơi khi nào có sách? Em có thể mua ở nhà sách nào?