Tự xây dựng thương hiệu cá nhân – Tại sao không ?

Thương hiệu cá nhân là gì? Ngày nay, khái niệm thương hiệu không chỉ gắn với sản phẩm mà có thể gắn vời bất kỳ chủ thể nào: tổ chức, địa đanh… thậm chí cả con người. Có thể nói, mọi thứ đều có thương hiệu. Chẳng hạn người ta sử dụng từ Lasvegas cho… Read more Tự xây dựng thương hiệu cá nhân – Tại sao không ?

Bản chất của tin đồn và cách ứng phó

Tin đồn xuất hiện như thế nào và liệu có thể hạn chế tác động tiêu cực của nó tới đời sống xã hội? Dưới đây là cuộc trao đổi cùng TS Lê Văn Hảo, Viện Tâm lý học (Viện Khoa học xã hội Việt Nam).